BAYRAKTEPE MH. YALOVA BURSA YOLU 2.KM NO:100 MERKEZ/YALOVA

YAPI MARKET
TEL : 0226 814 16 51 /  FAKS : 0226 814 99 42

MUHASEBE / PAZARLAMA
TEL : 0226 811 07 10  /  FAKS : 0226 811 07 80 +90 226 831 41 75-76
Copyright © Evci Plastik
Yalova - Bursa Karayolu 7. km. Yalova / TURKEY